ข้อตกลงและเงื่อนไข

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

การจอง

 1. การจองต้องทำผ่านการติดต่อทางอีเมล connect2thailand@gmail.com และชำระเงินมัดจำ 30% ก่อนใช้บริการแล้วเท่านั้น
 2. ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนใช้บริการ

การชำระเงิน

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. การจองที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินมัดจำภายใน 1 วันก่อนใช้บริการ การจองจะถูกยกเลิก
 3. ค่าบริการทั้งหมด จำหน่ายในเงินสกุลบาทไทย รวมค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยแล้ว
 4. กรณีท่านชำระเงินจากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการของท่าน

การยกเลิก และการคืนเงิน

 1. เมื่อชำระเงินมัดจำแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ในวันที่ท่านจองไว้
 2. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 3. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

การรับรองและการรับประกันของคุณ
ท่านรับรองและรับประกันว่า

 1. ท่านเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 2. ท่านจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย

 1. หากพบการกระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย โดยบริษัทฯมีมาตรการที่อาจจะดำเนินการ ได้แก่
  • การระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้บริการที่ต้องสงสัย
  • ปฏิเสธการให้บริการทันที
  • บริษัทฯจะถือครองเงินของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นว่าท่านได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย
   เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในข้อนี้
   “การปฏิเสธการจ่ายเงิน (Chargebacks)” หมายถึง คำร้องเรียนที่ผู้ซื้อยื่นต่อบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ซื้อหรือธนาคารที่ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อทำให้การจ่างเงินเป็นโมฆะ
   “การคัดค้านการจ่ายเงิน (Claims)” หมายถึง การคัดค้านการจ่ายเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้แจ้งต่อบริษัทฯโดยตรง
   “การคืนเงิน (Reversals)” หมายถึง การคืนเงินค่าสินค้าโดยบริษัทฯ เนื่องจาก ธนาคารของผู้ร้องขอได้ทำให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโมฆะ
   สินค้ามีข้อผิดพลาดจากทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น บัตรเครดิตถูกขโมย
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้